• Գրավով մասնակի ապահովված բիզնես վարկ 10-20 մլն ՀՀ դրամի չափով

    Այս վարկատեսակի ներքո դուք կարող եք դիմել 10-20 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով բիզնես վարկ կամ օվերդրաֆտ ստանալու համար:

  • Վարկատեսակը նախատեսված է Ձեր Բիզնեսի ընդլայնման և ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման համար: Այս առաջարկի ներքո կարող եք նաև Ամերիաբանկ տեղափոխել այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում ունեցած Ձեր բիզնես վարկերը:​

     

    Վարկի համար օնլայն դիմելու հնարավորություն

    Գրավով մասնակի ապահովում. առանց ամբողջ վարկի գումարին համարժեք գույքի գրավադրման անհրաժեշտության

    Անհրաժեշտ փաստաթղթերն օնլայն կցելու և վարկային հայտի ընթացքին օնլայն հետևելու հնարավորություն

    Այլ բանկերում գործող վարկերն ավտոմատ ձևով վերաֆինանսավորելու հնարավորություն` առանց այդ բանկեր այցելելու անհրաժեշտության

  • Ինչպես դիմել

    1

    Գրանցվե՛ք

    համակարգում կամ մուտք գործեք Ձեր էջ

    2

    Ընտրե՛ք

    «Մասնակի գրավով ապահովված բիզնես վարկ 10-20 մլն ՀՀ դրամի չափով» վարկատեսակը

    3

    Նշե՛ք

    վարկի արժույթն ու գումարը

    4

    Լրացրե՛ք

    կազմակերպության մասին պահանջվող տվյալները

    5

    Հաստատե՛ք

    դիմումը. այն ներկայացնելուց հետո մեր մասնագետը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ կհաստատի Ձեզ հետ (Բանկի պայմաններին համապատասխանելու դեպքում)

  • Պատրա՞ստ եք դիմել վարկ ստանալու համար:

  • Գրավով մասնակի ապահովված վարկի տեսակները.

    Գույքի գրավադրմամբ 10-20 մլն ՀՀ դրամի չափով տրամադրվում են հետևյալ վարկատեսակները.

    Գրավով բիզնես վարկ

    Գրավով բիզնես օվերդրաֆտ ընթացիկ հաշվին

  • Պայմաններ

  • Կարևոր է իմանալ