1. Գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկ

Վարկատեսակ

 Գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկ

Նպատակ *

Շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռքբերում և/կամ այլ ներդրումներ, ինչպես նաև այլ բանկում/վարկային կազմակերպությունում գործող  բիզնես վարկի տեղափոխում Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Էներգաարդյունավետ սարքավորումների և մեքենաների ձեռքբերում, ենթակառուցվածքների կառուցում և այլ նախագծեր, որոնք օգտագործում են վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ **                 

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձիք/անհատ ձեռնարկատերեր

Տնտեսության ոլորտներ կամ գուրծունեություն, որոնց վարկեր չեն տրամադրվում

1. Այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ գործունեություն, որոնք արգելված են երկրի օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով
2. Արտադրություն կամ առևտուր, որոնք կապված են զինամթերքի հետ
3. Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր
4. Թանկարժեք քարերի առևտուր
5. Փոխանակման կետ
6. Բրոքերային և բուքմեյքերական ընկերություններ
7. Արտադրություն, օգտագործում կամ առևտուր վտանգավոր նյութերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ նյութերը և այլն, բացառությամբ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի:
8. ԳՀՀ-ՄՓՄՁ և "Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար"  ծրագրերի միջոցով ֆինանսավորվելու դեպքում ըստ IFC-ի բացառման ցանկի (ցանկը առկա է Հավելված 1-ում)

Վճարունակության գնահատում ***

Ըստ սահմանված ցուցանիշների

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

  3մլն-150 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ժամկետ (ամիս)

12-36 (1-6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով)

Հաստատուն տոկոսադրույքով ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք *******

12.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.1-21.9%)

9.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 10.7-18.2%)

8.0%
(փաստացի տոկոսադրույք` 8.6-16.5%)

Ժամկետ (ամիս)

37-60 (1-6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով)

Հաստատուն տոկոսադրույքով ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք *******

13.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.9-17.4%)

10.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 11.5-13.9%)

9.0%
(փաստացի տոկոսադրույք 9.9-12.2% )

Ճշգրտվող  տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 13-րդ ամսվանից) ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք *******

Հաստատուն բաղադրիչ` 5.0% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)
(փաստացի տոկոսադրույք` 12.6-15.1%)

Հաստատուն բաղադրիչ`8.0% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)
(փաստացի տոկոսադրույք` 10.4-12.8%) 

Հաստատուն բաղադրիչ`7% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)
(փաստացի տոկոսադրույք` 8.2-10.6%) 

Ժամկետ (ամիս)

61-120 (1-6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով)
 (բացառությամբ շրջանառու միջոցների ձեռքբերման նպատակի)

Հաստատուն տոկոսադրույքով ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք *******

Կիրառելի չէ

11.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 12.4-14%)

10.0%
(փաստացի տոկոսադրույք` 10.7-12.3%)

Ճշգրտվող  տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից) ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք *******

Հաստատուն բաղադրիչ`6.0% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)
(փաստացի տոկոսադրույք` 13.5-15.2%)

Հաստատուն բաղադրիչ`9.0% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)
(փաստացի տոկոսադրույք` 11.3-12.9%)  

Հաստատուն բաղադրիչ`8% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)
(փաստացի տոկոսադրույք` 9.1-10.6%)  

Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք (անկախ վարկի ժամկետից)

Հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով ֆինանսավորման դեպքում հաստատուն տոկոսադրույք

13%
(փաստացի տոկոսադրույք` 13.9-17.5%)

9% (փաստացի տոկոսադրույք` 9.5-12.9%)

7% (փաստացի տոկոսադրույք` 7.3-10.7%)

Ներքին ռեսուրսի հաստատուն տոկոսադրույք

12% (փաստացի տոկոսադրույք` 12.8-16.3%)

8%(փաստացի տոկոսադրույք` 8.4-11.8%)

7% (փաստացի տոկոսադրույք` 7.3-10.7%)

 ԳՀՀ “Վերականգնվող էներգիայի զարգացում” ծրագրի   հաստատուն տոկոսադրույքով ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք

  8.5%-9.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 8.5-10.0%)

Կիրառելի չէ

Կիրառելի չէ

ԳՀՀ Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար ծրագրի ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք (անկախ վարկի ժամկետից, 1-6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով)

Հաստատուն տոկոսադրույքով ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք

 8.5%-10.0%
(փաստացի տոկոսադրույք` 9.0-10.7%)

Կիրառելի չէ

Կիրառելի չէ

ԳՀՀ ՓՄՁ-ների վարկավորում  (գյուղատնտեսության, գյուղ վերամշակման, զբոսաշրջության, արտահանում խթանող և արդյունաբերության ոլորտներում)  ծրագրի ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք

 

 6-90 ամիս  (1-6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով)

 

 9.0%-9.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 9.0-9.5%)

Կիրառելի չէ

Կիրառելի չէ

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի /ՀՀ կառավարության համապատասխան ծրագրի պահանջներին համապատասխան/ ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք 

Ժամկետ (ամիս)

 6-12 ամիս (2-3 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով)

Հաստատուն տոկոսադրույքով ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք

12% ( 9% սուբսիդավորման հնարավորությամբ)
(փաստացի տոկոսադրույք` 12.8-23.8%)

Կիրառելի չէ

Կիրառելի չէ

Տավարաբուծության զարգացման նպատակով տոհմային ԽԵԿ-երի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկերի
/ՀՀ կառավարության համապատասխան ծրագրի պահանջներին համապատասխան/ ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք 

Ժամկետ (ամիս)

 6-60 ամիս (12 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով)

Հաստատուն տոկոսադրույքով ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք

12% ( 10% կամ 12%**** սուբսիդավորման հնարավորությամբ) (փաստացի տոկոսադրույք` 12.8-23.8%)

Կիրառելի չէ

Կիրառելի չէ

Այլ ծրագրային ռեսուրսներով ******* տրամադրվող վարկեր********

8.5%-15.0%
(փաստացի տոկոսադրույք` 8.9%-21.4%)

5.5%-12.0%
(փաստացի տոկոսադրույք` 5.6%-17.7%)

4.0%-11.0%
(փաստացի տոկոսադրույք` 4.1%-16.5%)

Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Դրամական միջոցներով կամ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկերի դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է.
- վարկի և գրավի նույն արժույթով լինելու դեպքում`գործող դրամական միջոցի/պարտատոմսի  տոկոսադրույք  + 4%, բայց ոչ ավելի քան վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
-վարկի և գրավի տարբեր արժույթով լինելու դեպքում` վերոնշյալ տոկոսադրույքները:

Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով`                                         
• Ավտոտրասպորտային միջոց 2.5
• Հիմնական միջոց 0.5
    - Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում էլեկտրակայանի/ջրատաքացման համակարգերի ապահովագրության գծով
      ծախսերը ներառված են վարկի տոկոսադրույքի մեջ:  
Անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%` հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:

Վարկ / գրավ հարաբերակցության շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

Հաշվի առնելով հաճախորդի վարկային պատմությունը` կարող է սահմանվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.5%:

Վարկի մարումների դիֆերենցված և խառը եղանակն ընտրելիս տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:                                                                                                                               

 

Հաճախորդի կողմից առանց վարկի վաղաժամկետ մարման վճարի տարբերակ նախընտրելիս վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է +2%:

Վարկի տրամադրման վճար

1% վարկի գումարից
• Չի տարածվում գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին և տոհմային ԽԵԿ-երի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկի վրա
• Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման և ԳՀՀ Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար ծրագրի  դեպքում վարկի գումարի 0,5-1%, առավելագույնը` 500,000 ՀՀ դրամ

Վարկի գումարի կանխիկացում

Չի կիրառվում

Մարման եղանակ

Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ):

Դիֆերենցված /Նվազող/
 (վարկի գումարը վճարվում է հավասարաչափ, տոկոսագումարը նվազում է` հաշվարկվելով մնացորդի նկատմամբ, վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները կատարվում են ամսական պարբերականությամբ)

Խառը
(հաճախորդը հնարավորություն ունի ընտրել մարումների նախընտրելի ժամանակացույց, որի հիմքում ընկած կլինի բիզնեսի ֆինանսական հոսքերի դինամիկան, սակայն
1 տարվա ընթացքում վճարվող ընդհանուր մայր գումարը պետք է կազմի վարկի պայմանագրային գումարի առնվազն 15%-ը,  տոկոսագումարը վճարվում է ամսական պարբերականությամբ)

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք*****, տրանսպորտային միջոց, հիմնական միջոց, ոսկով մետաղական հաշիվներ, դրամական միջոցներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր:

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն (որպես արժեք  հիմք է ընդունվում լիկվիդային արժեքը)

Վարկ/Գրավ հարաբերակցությունը, ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի, հաշվարկվում է հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով.
1 . անշարժ գույք`մինչև 100%,
2. տրանսպորտային միջոց` 50%
3. հիմնական միջոց` 40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը, սակայն արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում` նախագծի արժեքի 100%,  առանց ընդհանուր գրավի մեջ մասնաբաժնի սահմանափակման
4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ Ամերիաբանկում` 80%
5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից.
-նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 90%
-այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 70%

Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի տարեթիվը

Արտասահմանյան արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 12 տարի`
բացառությամբ ռուսական, չինական և պարսկական արտադրության տրանսպորտային միջոցների, որոնց դեպքում արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 8 տարի

Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը

 ՀՀ/ԼՂՀ

Գույքի գնահատում

Գրավի առարկայի գնահատումը իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից:

Լրացուցիչ ապահովում

Բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական երաշխավորությունների առկայությունը պարտադիր է, ինչպես նաև որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

Գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:
Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային և հիմնական միջոցների ապահովագրությունն իրականացվում է ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից` առնվազն վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով,
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով:
• Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում էլեկտրակայանի/ջրատաքացման համակարգերի ապահովագրությունն իրականացվելու է էլեկտրակայանի/ ջրատաքացման համակարգերի տեղադրումից հետո` 10 օրյա ժամկետում:   
Ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
 • Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:                                                                                                                                                                

Վարկի պայմանների փոփոխություն

25,000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն  (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)  

20,000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն   (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար)

10,000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

10,000 ՀՀ դրամ

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ

1. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար, ՀՀ ՃՈ Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի համար սահմանված վճար
2. Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման և Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական գրանցման վճար իրավասու մարմնում, Տրանսպորտային միջոցի գրավի իրավունքի գրանցման վկայականի համար սահմանված վճար

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի ժամկետի առաջին 3 տարվա ընթացքում Վարկի լրիվ կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում վճարվում է ժամկետից շուտ վճարած գումարի 5%-ը:
Չի տարածվում գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին և տոհմային ԽԵԿ-երի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկի վրա:
Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում սահմանված վճարը չի գանձվում, եթե տվյալ վարկը վաղաժամկետ մարվում է այդ նպատակով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից վարկառուին տրամադրված վարկային միջոցների հաշվին:
Մինչև 5մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում վաղաժամակետ մարման տուժանք, վճար, տոկոսադրույքի բարձրացում կամ վարկառուի վիճակը վատթարացնող այլ միջոցներ չեն կիրառվում:

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և տոկոսագումարի 0 .13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Կանխավճար արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում

Նվազագույնը` 5%, իսկ ապրանքի հետգնման կամ վարկային պայմանագրից բխող պարտավորությունների զիջման վերաբերյալ մատակարարի հետ պայմանագիր ունենալու պարագայում` 0% կանխավճար:

Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում վարկի տրամադրման փուլերը

Վարկը կարող է տրամադրվել փուլային տարբերակով` փուլերի մասնաբաժինները սահմանելով ըստ վաճառող կողմ հանդիսացող ընկերությունների հետ կնքված համագործակցության պայմանագրերի, ընդ որում վերջին փուլի գումարը պետք է լինի նվազագույնը վարկի գումարի 20%-ի չափով, որը կտրամադրվի ապահովագրությունը իրականացնելուց հետո:

Հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով  արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում cashback-ի տնօրինումը

Հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով  արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում ծրագրի կողմից վերադարձվող գումարի նվազագույնը 60%-ը (հաշվի առնելով վերադարձվող գումարի գծով առաջացած հարկերը) ուղղվում է վարկի մարմանը, որի համար վաղաժամկետ մարման վճար չի կիրառվում:  Սույն պահանջը պարտադիր չէ, եթե գնորդի (վարկառուի) կողմից վճարվել է նվազագույնը 10% կանխավճար:

                   

 

* Եթե ի սկզբանե այլ ժամկետ սահմանված չէ վարկային պայմանագրով, վարկի նպատակային օգտագործումը կարող է իրականացվել առավելագույնը 3 ամսվա ընթացում, իսկ փուլային տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ յուրաքանչյուր փուլի գումարը տրամադրվում է նախորդ փուլից հետո առավելագույնը 3 ամսվա ընթացքում՝ վերջինիս նպատկայնությունը ստուգելուց հետո:

** Նշված էներգաարդյունավետ ներդրումները և նրանց հետ կապված աշխատանքների ընդհանուր արժեքը պետք է կազմի նվազագույնը վարկի գումարի 70%-ը: Մինչև 30% կարող են կազմել այլ ներդրումներ վարկառուի հիմնական միջոցներում: Այս նպատակով վարկերը տրամադրվում են ԳՀՀ "Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար" ծրագրի միջոցով ֆինանսավորվելու դեպքում:

*** Դրամական միջոցով և ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշվով ապահովված վարկերի դեպքում վարկունակության ցուցանիշներ չեն հաշվարկվում, հետևաբար բիզնես վերլուծություն և եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր չեն պահանջվում:

**** Սահմանամերձ բնակավայրերի համար

***** Գեոդեզիական չափագրումը պահանջվում է (բացառությամբ պարսպապատ և տնամերձ հողատարածքների), եթե.
- հաճախորդը դիմել է 50 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկի համար և
- հողատարածքի գրավի դիմաց հաշվարկվող վարկային սահմանաչափի մասնաբաժինը ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափում գերազանցում է 30%: Ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափ է համարվում ընդունելի վարկ/գրավ հարաբերակցության սահմաններում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ հաճախորդին հասանելի և տվյալ պահին տրամադրման ենթակա վարկային միջոցների հանրագումարը:

****** Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա սակագինը չի գանձվում: Սակագները չեն տարածվում գյուղատնտեսական ոլորտին տրամադրվող վարկերի վրա:

Գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկային գծեր (օվերդրաֆտ)

 

Վարկատեսակ

Գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկային գծեր (օվերդրաֆտ)*

 

Նպատակ

Շրջանառու և  հիմնական միջոցների ձեռքբերում և/կամ այլ ներդրումներ, ինչպես նաև այլ բանկում/վարկային կազմակերպությունում գործող  բիզնես վարկի տեղափոխում Ամերիաբանկ ՓԲԸ                  

 

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձիք/անհատ ձեռնարկատերեր

 

Տնտեսության ոլորտներ կամ գուրծունեություն, որոնց վարկեր չեն տրամադրվում

1. Այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ գործունեություն, որոնք արգելված են երկրի օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով
2. Արտադրություն կամ առևտուր, որոնք կապված են զինամթերքի հետ
3. Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր
4. Թանկարժեք քարերի առևտուր
5. Փոխանակման կետ
6. Բրոքերային և բուքմեյքերական ընկերություններ
 7. Արտադրություն, օգտագործում կամ առևտուր վտանգավոր նյութերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ նյութերը և այլն, բացառությամբ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի:

 

Վճարունակության գնահատում**

Ըստ սահմանված ցուցանիշների

Վարկի պայմաններ

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

3-150 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույք

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ժամկետ (ամիս)

12-36 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)*****

13.5%
 
(փաստացի տոկոսադրույք` 15.2-16.6%)

10.5%
 
(փաստացի տոկոսադրույք` 11.8-13.1%)

9%
 
(փաստացի տոկոսադրույք` 10.1-11.5%)

Ժամկետ (ամիս)

37-60 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)*****

14.5%
 
(փաստացի տոկոսադրույք` 15.7-16.3%)

11.5%
 
(փաստացի տոկոսադրույք` 12.6-12.9%)

10.5%
 
(փաստացի տոկոսադրույք` 10.9-11.2%)

Այլ ծրագրային ռեսուրսներով***** տրամադրվող վարկեր ******

8.5%-15.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 8.9%-21.4%)

5.5%-12.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 5.6%-17.7%)

4.0%-11.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 4.1%-16.5%)

Տարեկան տոկոսադրույք չօգտագործված մասի համար

Մինչև 3 %

Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Դրամական միջոցներով կամ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկերի դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է.
- վարկի և գրավի նույն արժույթով լինելու դեպքում`գործող դրամական միջոցի/պարտատոմսի տոկոսադրույք + 4%,
բայց ոչ ավելի քան վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
 -վարկի և գրավի տարբեր արժույթով լինելու դեպքում` վերոնշյալ տոկոսադրույքները:

Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով`                                        
• Ավտոտրասպորտային միջոց 2.5
• Հիմնական միջոց 0.5
 անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%` հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:

Վարկ/գրավ հարաբերակցության շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

Հաշվի առնելով հաճախորդի վարկային պատմությունը` կարող է սահմանվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.5%: 

Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 1%

Վարկի գումարի կանխիկացում

Համաձայն բանկում գործող սակագների

 

Մարման եղանակ

Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում 

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք***, տրանսպորտային միջոց, հիմնական միջոց, ոսկով մետաղական հաշիվներ, դրամական միջոցներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր:

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն (որպես արժեք  հիմք է ընդունվում լիկվիդիային արժեքը)

Վարկ/Գրավ հարաբերակցությունը, ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի, հաշվարկվում է հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով.
1 . անշարժ գույք` մինչև 100%,
2. տրանսպորտային միջոց` 50%
3. հիմնական միջոց` 40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը
4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ Ամերիաբանկում` 80%
5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից.
-նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 90%
 -այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 70%

Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը

ՀՀ/ԼՂՀ

Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի տարեթիվը

Արտասահմանյան արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 12 տարի`
 բացառությամբ ռուսական, չինական և պարսկական արտադրության տրանսպորտային միջոցների, որոնց դեպքում արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 8 տարի

Գույքի գնահատում

Գրավի առարկայի գնահատումն իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից: 

Լրացուցիչ ապահովում

Բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական երաշխավորությունների առկայությունը պարտադիր է, ինչպես նաև որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

 

Գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:
Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային և հիմնական միջոցների ապահովագրությունը իրականացվում է ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից` առնվազն վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով:
Ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
  • Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:                 

Վարկի սպասարկման սակագներ****

Վարկի պայմանների փոփոխություն 

25,000 ՀՀ դրամ 

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն  (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)   

20,000 ՀՀ դրամ 

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն   (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար) 

10,000 ՀՀ դրամ 

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում 

10,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

10,000 ՀՀ դրամ

 

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ

1. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար, ՀՀ ՃՈ Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի համար սահմանված վճար
 2. Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման և Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական գրանցման վճար իրավասու մարմնում, Տրանսպորտային միջոցի գրավի իրավունքի գրանցման վկայականի համար սահմանված վճար

Վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման տուժանք կամ վճար չի կիրառվում

 

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
 Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և տոկոսագումարի 0 .13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:
* Նշված վարկային գիծը կարող է տրամադրվել ինչպես հաճախորդի ընթացիկ հաշվի միջոցով (օվերդրաֆտ), այնպես էլ առանձին վարկային հաշվի միջոցով (վարկային գիծ):
** Դրամական միջոցով և ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշվով ապահովված վարկերի դեպքում վարկունակության ցուցանիշներ չեն հաշվարկվում, հետևաբար բիզնես վերլուծություն և եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր չեն պահանջվում:
*** Գեոդեզիական չափագրումը պահանջվում է (բացառությամբ պարսպապատ և տնամերձ հողատարածքների), եթե.
- հաճախորդը դիմել է 50 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկի համար և
 -հողատարածքի գրավի դիմաց հաշվարկվող վարկային սահմանաչափի մասնաբաժինը ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափում գերազանցում է 30%:  Ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափ է համարվում ընդունելի վարկ/գրավ հարաբերակցության սահմաններում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ հաճախորդին հասանելի և տվյալ պահին տրամադրման ենթակա վարկային միջոցների հանրագումարը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե  1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա  սակագինը չի գանձվում: Սակագները չեն տարածվում գյուղատնտեսական  ոլորտին տրամադրվող վարկերի վրա: