POS/ապառիկ/հաշիվների շրջանառության հիման վրա բիզնես քարտով օվերդրաֆտ (Visa business/Master card)

 

Վարկատեսակ

POS/ապառիկ/հաշիվների շրջանառության հիման վրա բիզնես քարտով օվերդրաֆտ

Նպատակ

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ներկայացուցչական, աշխատակիցների գործուղումների և այլ վճարումների իրականացում

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձիք/անհատ ձեռնարկատերեր

Տնտեսության ոլորտներ կամ գուրծունեություն, որոնց վարկեր չեն տրամադրվում

1. Այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ գործունեություն, որոնք արգելված են երկրի օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով
2. Արտադրություն կամ առևտուր, որոնք կապված են զինամթերքի հետ
3. Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր
4. Թանկարժեք քարերի առևտուր
5. Փոխանակման կետ
6. Բրոքերային և բուքմեյքերական ընկերություններ
 7. Արտադրություն, օգտագործում կամ առևտուր վտանգավոր նյութերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ նյութերը և այլն, բացառությամբ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի

Վճարունակության գնահատում *

Ըստ սահմանված ցուցանիշների

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկի պայմաններ

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

• Ամերիաբանկում գործող հաշիվներով իրականացվող վերջին 6-12 ամիսների ամսական միջին շրջանառության մինչև 40%-ը, 1,000,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արտարժույթ
• Առնվազն 3 ամիս Ամերիաբանկում շրջանառություն իրականացրած հաճախորդների համար սահմանաչափի որոշման հիմք է հանդիսանալու Ամերիաբանկում իր հաշվեհամարներով 3 ամիսների իրականացված զուտ շրջանառությունը և դրան նախորդող առնվազն 3-9 ամիսների այլ բանկերի հաշվեհամարներով իրականացված զուտ շրջանառությունը, 1,000,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ/ պայմանով, որ այլ բանկերում իրականացված շրջանառությունը տեղափոխվի Ամերիաբանկ
Ապառիկ վարկավորում իրականացնող և POS տերմինալ ունեցող հաճախորդներին առաջարկվող վարկային գծերի դեպքում
• Ամերիաբանկում գործող հաշիվներով իրականացվող վերջին 6 ամիսների ամսական միջին POS կամ ապառիկ շրջանառության 10-ապատիկի և Ամերիաբանկում գործող անգրավ վարկերի տարբերության չափով 1,000,000-50,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արտարժույթ
 • Այլ բանկերի հաշվեհամարներով իրականացված զուտ շրջանառության դեպքպում կիրառվում է նույն մոտեցումը, սակայն պայմանով, որ այլ բանկերում իրականացված POS կամ ապառիկ շրջանառությունը տեղափոխվի Ամերիաբանկ

Ժամկետ (ամիս)

12 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

15.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք`17.9%)

12.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք`14.5%)

11%
 (փաստացի տոկոսադրույք`12.8%)

Ժամկետ (ամիս)

36  ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

16.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք`18.3%)

13.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք`14.8%)

12%
 (փաստացի տոկոսադրույք`13.1%)

Ժամկետ (ամիս)

60 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

17.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք`19.3%)

14.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք`15.8%)

13%
 (փաստացի տոկոսադրույք`14.1%)

Ապառիկ վարկավորում իրականացնող  և POS տերմինալ ունեցող հաճախորդներին առաջարկվող վարկային գծերի դեպքում տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

15%
 
(փաստացի տոկոսադրույք 16.1-18.6%) 

12%
 
(փաստացի տոկոսադրույք 12.7-15.1%)

10.5%
 
(փաստացի տոկոսադրույք 11-13.4%)

Վարկի տրամադրման վճար

1% վարկի գումարից
 • Չի տարածվում POS/ապառիկ շրջանառության հիման վրա բիզնես քարտով օվերդրաֆտի վրա

 

Վարկի պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճար

Չի կիրառվում

Քարտի պայմաններ

Քարտի թողարկում

Անվճար

Քարտի տարեկան սպասարկում 

20 000 դրամ

Հավելյալ քարտի թողարկում

Անվճար

Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում 

5 000 դրամ

Քարտի բլոկավորում

Անվճար

Քարտի պահում միջազգային STOP-ցուցակում** /7 օրվա համար/

9 000 դրամ

Քարտի ապաբլոկավորում

Անվճար

Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն գումարը

10

Կանխիկի տրամադրում

. Ամերիաբանկի բանկոմատներում և կանխիկացման  կետերում ` 1%  (Ապառիկ վարկավորում իրականացնող  և POS տերմինալ ունեցող հաճախորդներին առաջարկվող վարկային գծերի դեպքում չի կիրառվում)
. Այլ բանկերի ArCa պլաստիկ քարտեր սպասարկող բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում` 1.5% նվազագույնը 1000 ՀՀ դրամ
 . Այլ բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում`2%, նվազագույնը 2000 ՀՀ դրամ 

Անկանխիկ գործարքներ

Անվճար

 Քարտին մուտքագրված գումարի շտապ ակտիվացում (քարտային հաշվին գումարի մուտքագրումից առավելագույնը մեկ ժամվա ընթացքում)

2000 ՀՀ դրամ

Քարտի վարկային սահմանաչափի վերանայում

3000 ՀՀ դրամ

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (հաղորդագրություն ուղարկվում է 10,000 դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավելի գումարով գործարքների դեպքում)

Անվճար

 Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումներ

0.2%

Վարկի մարման եղանակներ

Վճարման արտոնյալ ժամկետ

Չի տրամադրվում

Մարման եղանակ

Մայր գումարի մարումը սահմանվում է ժամկետի վերջում, կատարվում է ամենամսյա տոկոսների վճարում, ընդ որում, քարտային հաշվին յուրաքանչյուր մուտքի ժամանակ, իրականացվում է այդ պահին հաշվարկված տոկոսների գանձում, 

Ապահովվածություն

Ապահովվածության նկարագրություն

1. Հաշիվների շրջանառության գրավ
2. Բիզնեսի հիմնադրի/իրական շահառուի անձնական երաշխավորություն
 3. Հաշիվների շրջանառության հիման վրա բիզնես քարտով օվերդրաֆտի դեպքում պահանջվում է այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն, ընդ որում` երաշխովորի եկամտի աղբյուրը պետք է լինի տվյալ բիզնեսից անկախ և երաշխավորի վարկային պատմության մեջ էական ուշացումներ չպետք է լինեն (վերջին 2 տարվա ընթացքում առավելագույն ուշացումը 30 օր, բայց անընդմեջ ոչ ավելի, քան 10 օր):

Վարկ/Գրավ հարաբերակցություն
 (որպես լրացուցիչ գրավի արժեք  հիմք է ընդունվում լիկվիդային արժեքը)

1. Դրամական հոսքերի ամսական միջին զուտ շրջանառության մինչև 40% Ապառիկ վարկավորում իրականացնող  և POS տերմինալ ունեցող հաճախորդներին առաջարկվող վարկային գծերի դեպքում      ամսական միջին POS կամ ապառիկ շրջանառության 10-ապատիկ
/Ընդ որում` շրջանառության վերոնշյալ հարաբերակացությունը վարկի սպասարկման ընթացքում խախտելու դեպքում օվերդրաֆտի/վարկային գծի սահմանաչափը կարող է վերանայվել կամ հետ կանչվել/
2. Վարկային գծի սահմանաչափը կարող է գերազանցել միջին շրջանառության 40%-ը լրացուցիչ գրավի դեպքում և այդ դեպքում օվերդրաֆտի/վարկային գծի գերազանցող մաս/լրացուցիչ գրավ հարաբերակցությունը հետևյալն է՝
1. անշարժ գույք` 70%, եթե ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է առնվազն 1.5, ապա 80%,
2. տրանսպորտային միջոց` 50%,
3. հիմնական միջոց` 40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը
4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ` 80%,
5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից.
-նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 90%
-այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 70%
Արտասահմանյան արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 12 տարի`
 բացառությամբ ռուսական, չինական և պարսկական արտադրության տրանսպորտային միջոցների համար, որոնց դեպքում արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 8 տարի

Վարկի սպասարկման սակագներ***

Վարկի պայմանների փոփոխություն 

25,000 ՀՀ դրամ 

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն  (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)   

20,000 ՀՀ դրամ 

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն   (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար) 

10,000 ՀՀ դրամ 

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում 

10,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

10,000 ՀՀ դրամ

 

Վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման տուժանք կամ վճար չի կիրառվում

 

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
 Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և տոկոսագումարի 0 .13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:
* Դրամական միջոցով և ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշվով ապահովված վարկերի դեպքում վարկունակության ցուցանիշներ չեն հաշվարկվում, հետևաբար բիզնես վերլուծություն և եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր չեն պահանջվում:

**Քարտով առանց հավաստագրման գործառնությունների կասեցում ամբողջ աշխարհում:

*** Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա  սակագինը չի գանձվում: